Ανατομικό Πλαίσιο Τύπου Α

Ανατομικό Πλαίσιο τύπου Α

Το ανατομικό πλαίσιο τύπου Α φέρει (8) σειρές ορθοπεδικής σανίδας φάρδος 163χιλ. και πάχος 8χιλ., η μεταξύ τους απόσταση είναι 4cm με καλυπτόμενη επιφάνεια 74% της ελεύθερης επιφάνειας του πλαισίου, από ξύλο ισπανικού ευκάλυπτου με επικάλυψη της επιφάνειας του με φιλμ οξυάς, είναι ιδανική για στρώματα ελατηρίων ειδικής διάταξης και ποιότητας, ικανά να προσφέρουν από μόνα τους την απαιτούμενη ορθοπεδικότητα στο χρήστη τους. Προσφέρει την ζητούμενη ακαμψία στα συγκεκριμένα στρώματα, αφήνοντάς τα να προσφέρουν τα καλύτερα στο χρήστη τους. Τα πλαίσια έχουν εγγύηση 5 έτη.